HERMES AGENCIES SA
28is Oktovriou 18, P.O. 1132
GR-57009 Kalohori, Thessaloniki
Τel: 2310 778825 (8 lines)
Fax: 2310 778875
Email: info@hermestrans.gr

Coordinates GPS
Latitude 40.649894
Longitude 22.874395
40 38’59,6″N 22 52’27,8″E
https://goo.gl/maps/FXncVw2uQrK2

SERVICE POINTS

Kalohori – Thessaloniki (Headquarters)

Piraeus – Athens – Halkida – Xanthi

Bulgaria – FYROM – Serbia – Kosovo – Albania