Η εταιρεία από 30/04/2015 κατέχει την αριθμ,15GR000002STIR0001 άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη T.I.R