Η εταιρεία μας δεν έχει σχέση με μεταφορά μικροδεμάτων
που έχουν αγοραστεί μέσω internet προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.