Απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων για τις ΕΞΑΓΩΓΕΣ

1. Πρωτότυπο τιμολόγιο εξαγωγής αθεώρητο από την εφορία ή θεωρημένο χωρίς όμως το Φ.Π.Α. με αναγραφή του Α.Φ.Μ σας.
2. Αναλυτικό κιβωτολόγιο
3. Δελτίο αποστολής του εμπορεύματος με παραλήπτη τον πελάτη του εξωτερικού προς το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εξαγωγή (Τελωνείο ή αποθήκη μας).
4. Υπεύθυνη δήλωση κατασκευαστή και αίτηση αν τα προϊόντα προορίζονται για χώρες με προτιμησιακό καθεστώς.
5. Σε περίπτωση που το εμπόρευμα προορίζεται για χώρες με προτιμησιακό καθεστώς και η συνολική αξία του τιμολογίου δεν ξεπερνάει τα 6 000 € θα πρέπει να γράψετε και να υπογράψετε (με ονοματεπώνυμο και θέση στην εταιρεία του υπογράφοντος) επάνω στο τιμολόγιο την παρακάτω πράξη.

THE EXPORTER OF THE PRODUCTS COVERED BY THIS DOCUMENT DECLARES THAT, EXCEPT WHERE OTHERWISE CLEARLY INDICATED, THESE PRODUCTS ARE OF GREEK (E.U.) PREFERENTIAL ORIGIN.

6. Πιστοποιητικό καταγωγής (Certificate of origin)αν ζητηθεί από τον παραλήπτη που εκδίδεται από το Επιμελητήριο στο οποίο είστε γραμμένοι και είστε ταμειακώς εντάξει.
7. Γραπτή (έντυπη) και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση που πρέπει να μας κάνετε για να μπορέσουμε να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά στο Τελωνείο το τελωνειακό παραστατικό .
8. Εγγραφή του εισαγωγέα στη βάση δεδομένων Τελωνείων στο σύστημα EORI της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις οδηγίες και υπεύθυνη δήλωση.
9. Πιστοποιητικά φυτοϋγείας , γεωπόνων , κτηνιάτρων για προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Κατεβάστε από εδώ τα σχετικά έγγραφα