Φορολογικός αντιπρόσωπος για τελωνισμό (Καθεστώς 4200)

Είναι μία ελκυστική επιλογή για επιχειρήσεις της Ε.Ε. που θέλουν να εισάγουν εμπορεύματα μέσω Ελλάδας χωρίς να καταβάλλουν ΦΠΑ.

Μοναδική προϋπόθεση, η παράδοση των εμπορευμάτων σε άλλο κράτος – μέλος. To καθεστώς 4200, εφαρμόζεται με παραλλαγές από όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Στην Ελλάδα, η εταιρία μας έχει την απόλυτη γνώση, που εγγυάται τον τελωνισμό εμπορευμάτων  μέσω του παραπάνω καθεστώτος χωρίς προβλήματα.

Εταιρείες και Ιδιώτες  χωρών – μελών της Ε.Ε., έχουν την δυνατότητα να τελωνίζουν εμπορεύματα προερχόμενα από τρίτες χώρες στην Ελλάδα,   καταβάλλοντας μόνον τους αναλογούντες δασμούς, χωρίς να καταβάλλουν άμεσα τον ΦΠΑ  ούτε για την αξία του εμπορεύματος  αλλά ούτε και για τις παρεπόμενες εργασίες (π.χ. δικαιώματα ΟΛΘ/ΟΛΠ ).

Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του καθεστώτος 4200   μπορούν, ορίζοντας φορολογικό αντιπρόσωπο, να τελωνίζουν εμπορεύματα τρίτων χωρών στην Ελλάδα αφού αποκτήσουν Ελληνικό  ΑΦΜ μόνον για τελωνισμό, χωρίς να χρειάζεται να έχουν έδρα ή να τηρούν φορολογικά βιβλία και στοιχεία στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι περιττά έξοδα.

Μέχρι  τον Απρίλιο  2009 το καθεστώς στην Ελλάδα υποχρέωνε τον ενδιαφερόμενο  να έχει έδρα και ΑΦΜ/EORI στην Ελλάδα και να τηρεί φορολογικά βιβλία και στοιχεία. Αυτό είχε σαν συνέπεια την ετήσια οικονομική επιβάρυνση του εισαγωγέα με έξοδα φορολόγησης, λογιστή κλπ

Εμείς είμαστε  ο μοναδικός φορέας σε όλη την Ελλάδα που  προκάλεσε  τη νέα Α.Υ.Ο. , με την οποία οι εταιρείες απέκτησαν όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα οφέλη. Η εταιρεία μας μπορεί να γίνει ο δικός σας φορολογικός και τελωνειακός αντιπρόσωπος μόνο με ένα πληρεξούσιο.

Μ’ αυτό θα μας  εξουσιοδοτείτε να  εγγράψουμε  την επιχείρησή σας στα ελληνικά φορολογικά μητρώα. Μετά απλά αναλαμβάνουμε την τελωνειακή σας εκπροσώπηση καθώς και συνολικά τις τελωνειακές υποχρεώσεις σας στην Ελλάδα, απαλλάσσοντας σας από οποιαδήποτε επιπλέον διαδικασία.

Δεν είναι τυχαίο που μέχρι σήμερα πάνω από 60 πελάτες  στην  Ε.Ε μας έχουν εμπιστευθεί σαν τoν απόλυτο συνεργάτη για το καθεστώς 4200. Εσείς?

ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ:

  1. Χρηματοπιστωτική ροή αφού ο  ΦΠΑ θα καταβληθεί στον προορισμό μετά την πώληση και  ΟΧΙ κατά την εισαγωγή.
  2. Παραλαβή των εμπορευμάτων ελεύθερα στον τελικό προορισμό.
  3. Μηνιαία αποστολή του VIES & INTRASTAT με e-mail, για επαλήθευση.
  4. Συμβουλευτικές πληροφορίες & υποστήριξη.
  5. 100% συμμόρφωση με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία