28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Αποθηκεύσεις

Image 2795

Στην αποθήκη μας έχουμε την δυνατότητα να φιλοξενούμε εμπορεύματα ελεύθερα (κοινοτικά) αλλά και υποκείμενα τρίτων προς την Ε.Ε. χωρών . Για τον σκοπό αυτό η ΕΡΜΗΣ κατέχει από το 2003 την πρώτη άδεια απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών.

Μπορούμε να παραλαμβάνουμε και να αποστέλλουμε εμπορεύματα χωρίς την φυσική παρουσία τελωνειακών οργάνων, γεγονός που μας δίνει το πλεονέκτημα να σας παρέχουμε χαμηλό κόστος και μεγάλη ευελιξία.

Με ικανοποιητικό εσωτερικό και εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο , μπορεί με δικά της ιδιόκτητα μέσα φορτοεκφόρτωσης να διαχειριστεί τόσο ογκώδη εμπορεύματα (μάρμαρα, μεταλλεύματα , containers κλπ) όσο και groupage φορτία.

Επίσης μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα εμπορεύματα σας μέσω συνεργασιών που έχουμε συνάψει σε αποθηκευτικούς χώρους ανάλογων με την αποθήκη μας προδιαγραφών στα Οινόφυτα Βοιωτίας , στον Πειραιά , στον Ασπρόπυργο όπως και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος χρειαστεί στην Ελλάδα.

Προδιαγραφές αποθήκης:

  • Στεγασμένος χώρος : 1.100 m2
  • Εξωτερικός χώρος 10.000 m2
  • Δυνατότητα παρακολούθησης των φορτοεκφορτώσεων μέσω κάμερας
  • 24ώρη φύλαξη
  • Κάλυψη από πυροσβεστικά μέσα
  • Πλήρης μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Πλήρης κάλυψη σε ανθρώπινο δυναμικό
  • Παραλαβή – παράδοση εμπορευμάτων
Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.