28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Συνδυασμένες Υπηρεσίες: Εκτελωνισμοί, Οδικές Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, International Forwarding

ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ

Image 2485

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Είμαστε περήφανοι για:

Image 2521

30

χρόνια λειτουργίας

Image 2942

1.900

ικανοποιημένοι πελάτες

Image 2939

6.500

εκτελωνισμοί ετησίως

Η σίγουρη και αξιόπιστη επιλογή για

Ολοκληρωμένες λύσεις Logistics

Με πείρα δεκαετιών και πιστοποιημένη επάρκεια σ’ όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη διακίνηση των εμπορευμάτων, τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.
Η εταιρεία διαθέτει άρτια οργάνωση και υπερσύγχρονα μέσα και έχει ως στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό της ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Image 2912

Εξυπηρέτηση και εμπιστοσύνη

Αποστολή της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο την δημιουργία μιας μακρόχρονης σχέσης εμπιστοσύνης.

Image 2536

Ασφάλεια και εχεμύθεια

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο έντυπο Προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων.

Image 2910

Green Logistics

Με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η εταιρεία προωθεί πρακτικές Βιώσιμης Εφοδιαστικής (Green Logistics). Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με ISO 14001.

Image 2557

Συνδυάζοντας τεχνολογικά επιτεύγματα αιχμής, με υψηλής ικανότητας και έμπειρο προσωπικό, η εταιρεία αποτελεί την καλύτερη λύση σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διεθνή προσανατολισμό και θέλουν να εμπιστευτούν τα εμπορεύματά τους σε έναν αξιόπιστο συνεργάτη.

Με την έδρα την Θεσσαλονίκη, κύριο λιμάνι εξυπηρέτησης και φυσικό κόμβο των Βαλκανικών χωρών και σε συνεργασία με ένα Παγκόσμιο Δίκτυο Συνεργατών, η ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ανάγκες σας σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας με σκοπό τη μείωση του διοικητικού κόστους, την επιτάχυνση των εμπορευματικών ροών, την βελτίωση των εξωτερικών λειτουργιών και τελικά την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας.

Η δομή της εταιρείας, η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού, η εξειδίκευση, η ειλικρίνεια στις συμφωνίες, ο σεβασμός στα συμφωνηθέντα ή αλλιώς ο σεβασμός προς τον εαυτό μας είναι βάση για μία σοβαρή συνεργασία.

Μία απλή επικοινωνία με τον ΕΡΜΗ και θα ανακαλύψει κανείς γιατί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό βασίζονται στον ΕΡΜΗ για να καλύψουν τις εκτελωνιστικές και μεταφορικές τους ανάγκες.

ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε

Σήμερα είναι μία πρωτοπόρος, συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, η πρώτη σε όλη την Ελλάδα που απέκτησε άδεια Απλοποιημένων Τελωνειακών Διαδικασιών ως εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorised Economic Operator - A.E.O.) η οποία σταδιακά αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός παίκτης στην εθνική εφοδιαστική σκακιέρα.

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής και αδιάκοπη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, η καθιέρωση ως μια από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και η συνεχής βελτίωση της θέσης της σε αυτόν. Περεταίρω, αναπόσπαστο στόχο αποτελεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών της και των σχετικών με την λειτουργία της νομοθετικών διατάξεων και κοινωνικών θεσμών.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η εταιρεία προχωρά συνεχώς σε νέες επενδύσεις τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε έμψυχο δυναμικό.

Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.