28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Μεταφορές

Image 2698

Οδικές Μεταφορές

Περισσότερα >

Member Link
Image 2700

Αεροπορικές Μεταφορές

Περισσότερα >

Member Link
Image 2702

Θαλάσσιες Μεταφορές

Περισσότερα >

Member Link
Image 2704

Συνδυασμένες Μεταφορές

Περισσότερα >

Member Link
Image 2706

Σιδηροδρομικές Μεταφορές

Περισσότερα >

Member Link
Image 2708

Μεταφορά Εμπορευμάτων

Περισσότερα >

Member Link
Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.