28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σύμφωνα με τον ορισμό της Πράσινης Βίβλου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη η έννοια της Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης εμπίπτει στην εθελοντική συμβολή των επιχειρήσεων ώστε να ενσωματώσουν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες καθώς και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται πως η κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά μακροπρόθεσμα οδηγεί στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001).

Η ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. διασφαλίζει ότι προσδιορίζονται και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Κοινωνίας με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης της και παράλληλα επιδιώκει να αυξήσει την εμπιστοσύνη του ανθρώπινου δυναμικού της και των υπόλοιπων αποδεκτών των δραστηριοτήτων της, καθώς και να μειώσει τα παράπονά και τη δυσαρέσκειά τους. Επιπρόσθετα, δεσμεύεται για τη τήρηση των εφαρμοστέων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων, ενώ εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται ή αξιοποιούνται οι απειλές και οι ευκαιρίες.

Για τη διοίκηση της ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μία στάση ζωής. Eίναι η φιλοσοφία που ξεκινά από το έτος ιδρύσεως της εταιρείας αντικατοπτρίζοντας το όραμα του ιδρυτή της κ. Ανδρονικίδη και εξελίσσεται καθώς η Εταιρεία αναπτύσσεται. Οι υπηρεσίες της δομούνται και παρέχονται με γνώμονα ένα πλέγμα τριών αξόνων άρρηκτα συνδεδεμένων μεταξύ τους:

Άνθρωποι – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Ευημερία

Το παραπάνω τρίπτυχο υλοποιείται με έμπρακτες δράσεις δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση:

  • Στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
  • Στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Στη βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.
  • Στην εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας.
  • Στην αναδιοργάνωση της λειτουργίας της εταιρείας με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.
  • Στην κοινωνική ευημερία και πρόοδο ευρύτερα (ακαδημαϊκή κοινότητα, κοινωνική συνεισφορά και τοπική κοινότητα).

Δράσεις

Η ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ αρωγός στην προσπάθεια της της ομάδας DART του Πανεπιστημίου Θράκης.

Η εταιρεία μας στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης στηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια των νέων του Πανεπιστημίου Θράκης ως χορηγός και ένθερμος συμπαραστάτης στο εγχείρημα τους.

Image 2623

Η ομάδα DART θα συμμετέχει το καλοκαίρι του 2021 στον διαγωνισμό UAS Challenge που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μηχανολόγων Μηχανικών της Μ.Βρετανίας (IMechE) και θα αποτελέσει την πρώτη Ελληνική συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό καθώς συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και ανθρώπινης βοήθειας.

Συγκεκριμένα, η ομάδα έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και τη κατασκευή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), το οποίο θα είναι ικανό να προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από μια φυσική καταστροφή. Το drone θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αποστολές με ταχύτητα και ακρίβεια. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του drone είναι στην κατασκευή του, καθώς θα αποτελείται από συνθετικά υλικά με αποτέλεσμα την αξιοσημείωτη μείωση του κόστους υλοποίησης συγκριτικά με τα “παραδοσιακά” υλικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://dart-duth.gr/

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία…

Image 2629
Image 2631
Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.