28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Εγκαταστάσεις

ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε

Προδιαγραφές αποθήκης

Image 2603

1.100 m2

Στεγασμένος χώρος

Image 2606

10.000 m2

Εξωτερικός χώρος

Image 2608

24 ώρη

φύλαξη

Στην αποθήκη μας έχουμε την δυνατότητα να φιλοξενούμε εμπορεύματα ελεύθερα (κοινοτικά) αλλά και υποκείμενα τρίτων προς την Ε.Ε. χωρών . Για τον σκοπό αυτό η ΕΡΜΗΣ κατέχει από το 2003 την πρώτη άδεια απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών.

Μπορούμε να παραλαμβάνουμε και να αποστέλλουμε εμπορεύματα χωρίς την φυσική παρουσία τελωνειακών οργάνων, γεγονός που μας δίνει το πλεονέκτημα να σας παρέχουμε χαμηλό κόστος και μεγάλη ευελιξία.

Επίσης μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα εμπορεύματα σας μέσω συνεργασιών που έχουμε συνάψει σε αποθηκευτικούς χώρους ανάλογων με την αποθήκη μας προδιαγραφών στα Οινόφυτα Βοιωτίας , στον Πειραιά , στον Ασπρόπυργο όπως και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος χρειαστεί στην Ελλάδα.

Επιπλέον προδιαγραφές αποθήκης:

  • Δυνατότητα παρακολούθησης των φορτοεκφορτώσεων μέσω κάμερας
  • Κάλυψη από πυροσβεστικά μέσα
  • Πλήρης μηχανολογικός εξοπλισμός
  • Πλήρης κάλυψη σε ανθρώπινο δυναμικό
  • Παραλαβή – παράδοση εμπορευμάτων
Image 2611
Image 2613
Image 2615
Image 2617
Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.