espa banner  PDFespa banner  PDF2
28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Αξιοπιστία, Συνέπεια, Οργάνωση και Ασφάλεια στις υπηρεσίες Logistics

Συνδυασμένες Υπηρεσίες

Παρέχουμε πλήρεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη

Εκτελωνισμοί

30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του εκτελωνισμού και της διαμετακόμισης εμπορευμάτων

Οδικές Μεταφορές

Η εξειδίκευση του ΕΡΜΗ περνά μέσα πολύχρονη εμπειρία, την συνέπεια και την συνεχιζόμενη προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του

Αποθηκεύσεις

Στην αποθήκη μας έχουμε την δυνατότητα να φιλοξενούμε ελευθέρα κοινοτικά εμπορεύματα αλλά και υποκείμενα τρίτων χωρών (τελωνειακή αποταμίευση)

International Forwarding

Παρέχουμε υπηρεσίες οδικών, ακτοπλοϊκών και αεροπορικών μεταφορών σε εθνικό και διεθνή επίπεδο

ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. δημιουργήθηκε το 1995 στην Θεσσαλονίκη ως συνέχεια της ομώνυμης εκτελωνιστικής εταιρείας, για να καλύψει τις ανάγκες της ραγδαίας αυξανόμενης πελατείας της. Σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Ένωσης, πέτυχε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών Εκτελωνισμών, Μεταφορών, Αποθηκεύσεων και Διεθνών Διαμεταφορών (International Forwarding). Απασχολεί 20 υπαλλήλους με υψηλή εξειδίκευση στον τομέα των Logistics. Διοικείται από επταμελές Δ.Σ. στελεχών οι οποίοι διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο των εκτελωνιστικών διαδικασιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Είναι μία πρωτοπόρος, συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, η πρώτη σε όλη την Ελλάδα που απέκτησε άδεια Απλοποιημένων Τελωνειακών Διαδικασιών ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorised Economic Operator – A.E.O.).

Η εταιρεία έχει μία κάθετη οργάνωση όπου συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια. Από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μπορείτε να διαλέξετε εκείνη ή εκείνες που σας ταιριάζουν καλύτερα, σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Υπηρεσίες Εκτελωνισμού

Τα 30 χρόνια στον τομέα του εκτελωνισμού και της διαμετακόμισης εμπορευμάτων, είναι η καθαρή απόδειξη ότι η ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. με το σύνολο των πτυχιούχων εκτελωνιστών του, αποτελεί στόχο συνεργασίας των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερα

Οδικές μεταφορές

H εξειδίκευση του ΕΡΜΗ στην οδική μεταφορά, περνάει μέσα από την πολύχρονη εμπειρία, την συνέπεια και την συνεχιζόμενη προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του. Ως ειδικοί δε, στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε αυτοκίνητα σε οποιοδήποτε σημείο της.

Περισσότερα

Αποθηκεύσεις

Στην αποθήκη μας έχουμε την δυνατότητα να φιλοξενούμε εμπορεύματα ελεύθερα (κοινοτικά) αλλά και υποκείμενα τρίτων χωρών προς την Ε.Ε. Για τον σκοπό αυτό η ΕΡΜΗΣ κατέχει από το 2003 την πρώτη άδεια απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών.

Περισσότερα

International Forwarding

Παρέχουμε πλήρεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη. Αναλύουμε τις μεταφορικές σας ανάγκες και βρίσκουμε την βέλτιστη διαδρομή, στην καλύτερη τιμή, στον καλύτερο δυνατό χρόνο.

Περισσότερα

 

ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις ανάγκες σας σε κάθε στάδιο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με σκοπό τη μείωση του διοικητικού κόστους, την επιτάχυνση των εμπορευματικών ροών, την βελτίωση των εξωτερικών λειτουργιών και τελικά την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης σας.

ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ

Ο Αξιόπιστος Συνεργάτης σας στις Υπηρεσίες Logistics

Επικοινωνία

ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε

Πιστοποιήσεις

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών μας και της εφαρμογής του συστήματος διοίκησης Ολικής Ποιότητας που ακολουθούμε η ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί και ελέγχεται ετησίως από την Eurocert στα παρακάτω συστήματα:

Image 2877
Image 2881
Image 2879
Image 2875
Image 2883

Στην ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. εφαρμόζουμε πρακτικές με γνώμονα την συνεχή τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας, αλλά και την συνέπεια στην Εταιρική και Κοινωνική μας Ευθύνη. Πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στη διαρκή δέσμευση μας για παροχή υπηρεσιών πολύ υψηλών προδιαγραφών, για τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας. (αυτή η παράγραφος όλη με Bold αν γίνεται και αν φαίνεται όμορφο γιατί είναι σημαντική).

Η ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που το 2003 απέκτησε Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorized Economic Operator – ΑΕΟ). H παραπάνω πιστοποίηση κατατάσσεται στην υψηλότερη βαθμίδα του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ΑΕΟ, δηλαδή την κατηγορία «Τελωνειακές Απλουστεύσεις/Ασφάλεια & Προστασία»

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας διαθέτει Πιστοποιητικό Επάρκειας Πληροφοριακών Συστημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών και επιβεβαιώνεται διαχρονικά ως ένας αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.