28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Εκτελωνισμοί

Τα τριάντα χρόνια στον τομέα του εκτελωνισμού και της διαμετακόμισης εμπορευμάτων, είναι η καθαρή απόδειξη ότι ο ΕΡΜΗΣ με το σύνολο των πτυχιούχων εκτελωνιστών του, αποτελεί στόχο συνεργασίας των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το μυστικό της επιτυχίας μας, είναι η μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε παραγγελίας/αποστολής, πριν αυτή πραγματοποιηθεί, ώστε να σας συμβουλεύσουμε ανάλογα, με αποτέλεσμα έναν ομαλό εκτελωνισμό, μέσα στο περιθώριο προκοστολόγησης που σας παρέχουμε.

Υπηρεσίες Εκτελωνισμού

Image 2774

Εισαγωγές

Περισσότερα >

Member Link
Image 2776

Εξαγωγές

Περισσότερα >

Member Link
Image 2856

Ειδικά Καθεστώτα

Περισσότερα >

Member Link
Image 2778

Μεταφόρτωση

Περισσότερα >

Member Link
Image 2780

Αυτοκίνητα

Περισσότερα >

Member Link
Συμβουλές Εκτελωνισμού

Η εις βάθος γνώση της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας αποτελεί προοίμιο μίας σωστής συνεργασίας.

  • Συμβουλευτείτε μας πάντοτε πριν από την παραγγελία/αποστολή των εμπορευμάτων σας, μειώνετε τα κόστη σας.
  • Εμπιστευτείτε μόνο τους ειδικούς. Η νομοθεσία που αφορά τα εισαγόμενα και εξαγόμενα φορολογούμενα εμπορεύματα μεταβάλλεται διαρκώς.
  • Η παραμικρή λεπτομέρεια κοστίζει. Πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι απαγορεύσεις, οι περιορισμοί, καθώς και οι προδιαγραφές των εμπορευμάτων για να συνταχθούν τα απαραίτητα έγγραφα και να αποφύγετε πιθανά πρόστιμα ή ποινές.
  • Εκτελωνίστε με ασφάλεια. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι κρατικοί έλεγχοι επαναλαμβάνονται και μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον παραλήπτη.
  • Επιχειρηματικές λύσεις. Χρησιμοποιήστε την επιχειρηματική τεχνολογία του ΕΡΜΗ για να απολαύσετε προηγμένες υπηρεσίες εισαγωγής – εξαγωγής και υποστήριξης. Με το προσαρμοσμένο λογισμικό, τον ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό, και τις Διαδικτυακές λύσεις, όχι μόνο θα συμβαδίσετε με τους ανταγωνιστές σας, αλλά θα τους ξεπεράσετε
  • Ζητήστε μας προσφορά για τους εκτελωνισμούς σας: Έτσι θα γνωρίζετε πως να κοστολογήσετε το εμπόρευμά σας και επιπλέον θα μπορείτε να ελέγξετε το τιμολόγιό μας μετά την έκδοσή του.
Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.