ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ
28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132
GR-57009 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 042072706000
Τηλ: 2310 778825 (8 γραμμές)
Fax: 2310 778875
Email: info@hermestrans.gr

Συντεταγμένες GPS:
Latitude.40.649894
Longitude.22.874395
40 38’59,6″Ν 22 52’27,8″Ε
https://goo.gl/maps/FXncVw2uQrK2

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Καλοχώρι-Θεσσαλονίκη (κεντρικό)

Πειραιάς – Αθήνα – Χαλκίδα – Ξάνθη

Βουλγαρία – FYROM – Σερβία – Κόσοβο – Αλβανία