Όσον αφορά τα υπό Διαμετακόμιση εμπορεύματά σας (από/προς τις Βαλκανικές χώρες ή άλλη πόλη της Ελλάδος) τα οποία δεν επιθυμείτε να τελωνίσετε άμεσα στο πρώτο λιμάνι άφιξης στην Ελλάδα, ο ΕΡΜΗΣ μπορεί να αναλάβει όλη την διαδικασία π.χ. πληρώνοντας τα free-out, τα αποθήκευτρα λιμένος, όπως και την μεταφορά έως το τελωνείο στην συγκεκριμένη Βαλκανική ή Ελληνική πόλη.

Είμαστε κάτοχοι γενικής εγγύησης αξίας EUR 200.000 που ισοδυναμεί με EUR 700.000 περίπου σε αξία CIF εμπορεύματος.

Ο ΕΡΜΗΣ είναι μία πλήρως μηχανογραφημένη εταιρεία, με απ’ ευθείας σύνδεση με το Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης γεγονός που μας δίνει την δυνατότητα να εκτελούμε πολλαπλές διαμετακομίσεις καθημερινά.

Από την εγγύησή μας, έχουμε εξαιρέσει όλα τα εμπορεύματα με ειδικό φόρο κατανάλωσης καθώς και τα προϊόντα υψηλού ρίσκου (παράρτημα 44γ ΚΑΝ. Ε.Ε. 2454/93)