28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Οδικές Μεταφορές

Image 2698

H εξειδίκευση του ΕΡΜΗ στην οδική μεταφορά, περνά μέσα από την πολύχρονη εμπειρία, την συνέπεια και την συνεχιζόμενη προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του. Ως ειδικοί δε, στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε αυτοκίνητα σε οποιοδήποτε σημείο της.

Ο εξοπλισμός των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

 • Συνήθη (13,6μ)
 • Ψυγεία
 • Μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
 • Χαμηλού πλαισίου
 • Μεταφοράς υγρών κλπ

Στα χαρακτηριστικά των οδικών υπηρεσιών που παρέχουμε περιλαμβάνονται:

Image 2721

Πλήρη αυτοκίνητα

 • Καλύτερος έλεγχος της διαθεσιμότητας αυτοκινήτων
 • Καλύτερη αναλογία κόστους/τιμής
 • Χαμηλότερο κοστολόγιο
 • Εναρμόνιση του τύπου συσκευασίας του εμπορεύματος με το κατάλληλο τύπο αυτοκινήτου

Image 2723

Τμηματικές φορτώσεις

 • Τιμολόγηση βάσει του πραγματικού βάρους και όγκου
 • Καθορισμένες αφίξεις/αναχωρήσεις
 • Αξιόπιστος σχεδιασμός
 • Γρηγορότερες χρονικές επιδόσεις
*Αναλογία βάρους/όγκου: 1 κυβικό μέτρο = 333 κιλά

Image 2532

Ναυλωμένα αυτοκίνητα

 • Μειωμένο κόστος
 • Συντόμευση του χρόνου ταξιδίου
 • Σχεδιασμός για την ακριβή τροφοδοσία εμπορευμάτων
 • Αυτοκίνητα εκτέλεσης υπέρβαρων και υπερμεγεθών εμπορευμάτων

Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.