28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Νέα

Category description text goes here

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στο συνέδριο του ΟΦΑΕ 7/10/2022

Η ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. θα συμμετάσχει ενεργά άλλα και ως χορηγός στο συνέδριο που διοργανώνει ο ΟΦΑΕ στις 7/10/2022 στην Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Kύριο θέμα συζήτησης θα είναι η ευκαιρία να αναδειχθεί η Βόρεια Ελλάδα ως διεθνής διαμετακομιστικός κόμβος. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι διεθνών φορέων όπως η Παγκόσμια Ένωση Μεταφορών IRU, ο Οργανισμός…

News Image

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιήσεις Ολικής Ποιότητας

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών μας και της εφαρμογής του συστήματος Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management TQM) που ακολουθούμε, στις αρχές του 2022 η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε απο την Eurocert στα παρακάτω συστήματα:

Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.