28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Αυτοκίνητα

Image 2780

Εισαγωγή μεταχειρισμένων Ε.Ι.Χ & Φ.Ι.Χ  αυτοκινήτων από το εξωτερικό

Η ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε, να φέρετε, να εκτελωνίστε και να βγάλετε πινακίδες για οποιοδήποτε αυτοκίνητο σας ενδιαφέρει από το εξωτερικό.

Τα τελευταία χρόνια είναι πολλοί οι υποψήφιοι αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που αναζητούν ευκαιρίες εκτός Ελλάδος. Πότε συμφέρει όμως το εισαγόμενο και ποια είναι η διαδικασία;

Σε γενικές γραμμές αυτό που ισχύει σήμερα είναι πως τα εισαγόμενα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα έως 4 ετών (EURO5) συμφέρουν, ενώ επιβαρύνεται με μεγαλύτερο τέλος ταξινόμησης η εισαγωγή οχημάτων ηλικίας πέντε ετών και άνω (EURO 4,3,συμβατικά).

Τα Φ.Ι.Χ αυτοκίνητα όσο παλαιότερα είναι έχουν και λιγότερο τέλος ταξινόμησης.

Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής μεταχειρισμένου;

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να βρεθεί το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που σας ενδιαφέρει να εισάγετε. Σ’ αυτό μπορούμε να σας βοηθήσουμε είτε απευθυνόμενοι σε κάποιον από τους συνεργαζόμενους με εμάς έμπορους, είτε καθοδηγώντας σας να το βρείτε μέσω του internet.

Από τη στιγμή που βρεθεί το αυτοκίνητο που θέλετε να εισάγετε μπορούμε να σας το φέρουμε στην Ελλάδα, και να το εκτελωνίσουμε.

Στοιχεία που χρειαζόμαστε για υπολογισμό επιβάρυνσης Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου

 • Μάρκα & μοντέλο αυτοκινήτου
 • Έτος κατασκευής
 • Κυλινδρισμό CC
 • Έτος Πρώτης κυκλοφορίας
 • Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κατασκευασμένος ο Καταλύτης (είναι γραμμένη στην άδεια κυκλοφορίας, EURO4,EURO5)
 • Αξία αγοράς
 • Χώρα αγοράς
 • Να μας στείλετε με FAX αν είναι δυνατόν τον τίτλο κυριότητας ή τον αριθμό πλαισίου.

Στοιχεία που χρειαζόμαστε για υπολογισμό επιβάρυνσης Φ.Ι.Χ

 • Μάρκα & μοντέλο αυτοκινήτου
 • Έτος κατασκευής
 • Κυλινδρισμό CC
 • Έτος Πρώτης κυκλοφορίας
 • Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Αξία αγοράς
 • Χώρα αγοράς
 • Τον τύπο του φορτηγού (ανοιχτό, κλειστό, ψυγείο κ.λ.π)
 • Το μικτό βάρος του Φ.Ι.Χ οχήματος.

Τα απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό είναι:

 • Τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από το ελληνικό προξενείο στην περίπτωση που ο πωλητής είναι ιδιώτης
 • Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου και τίτλο κυριότητας
 • Δήλωση άφιξης του αυτοκινήτου στην Ελλάδα
 • Βεβαίωση αντιρρυπαντικής τεχνολογίας από το Υπουργείο Μεταφορών
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού ή φορολογικής δήλωσης
 • Εξουσιοδότηση στην ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

 

Όλες οι ενέργειες εξελληνισμού του αυτοκινήτου πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα από την ημερομηνία εισόδου.

Πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν πληρώνουν τέλος ταξινόμησης.

Αν έχει καταβληθεί στο εξωτερικό  ΦΠΑ κατά την αγορά του αυτοκινήτου δεν πρέπει να τον ξαναπληρώσετε εσείς στην Ελλάδα. Τέλος, υπάρχει γενικώς η αίσθηση πως ο πλούσιος εξοπλισμός ανεβάζει το τελικό ποσό του τέλους ταξινόμησης. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβεβαιώνουν πως κοστολογούνται μόνο όσα αξεσουάρ δεν συμπεριλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου.

Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.