28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Αεροπορικές Μεταφορές

Image 2700

Ως εγκεκριμένοι από την ΙΑΤΑ πράκτορες (27 – 4 – 7093) και μέσω του παγκόσμιου δικτύου ανταποκριτών μας, έχουμε την δυνατότητα να αποστείλουμε και να παραλάβουμε για λογαριασμό σας οποιοδήποτε είδους εμπόρευμα σε/από οποιοδήποτε μέρος της Γης.

Οι κυριότερες παροχές της εταιρίας μας είναι οι εξής:

 • Πλήρης παρακολούθηση και ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια αποστολής και παράδοσης των προϊόντων σας στον τελικό προορισμό.
 • Door-to-door, door-to-airport, airport-to-airport παραλαβές και παραδόσεις
 • Μαρκάρισμα, έλεγχος, καταμέτρηση εμπορευμάτων
 • Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων για τη μεταφορά των προϊόντων
 • Εκτελωνισμός και μεταφόρτωση εμπορευμάτων.
 • Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων.
 • Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων.
 • Ασφαλιστικές υπηρεσίες
 • Αξιόπιστο και αποτελεσματικό παγκόσμιο δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργατών.
Image 2744

Πλεονεκτήματα

1

Τμηματικές φορτώσεις

 • Τιμολόγηση βάσει του πραγματικού βάρους και όγκου
 • Συχνές αφίξεις και αναχωρήσεις
 • Αξιόπιστος σχεδιασμός
 • Γρηγορότερες χρονικές επιδόσεις

2

Αναλογία βάρους/όγκου

 • 1 κυβικό μέτρο = 167 κιλά
 • Ο καλύτερος χρόνος ταξιδίου από όλα τα είδη μεταφοράς
 • Αποστολή μεγάλου όγκου και βάρους εμπορευμάτων
 • Απόλυτος έλεγχος πτήσης

Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.