28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Σιδηροδρομικές Μεταφορές

Image 2706

Η ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ παρέχει την δυνατότητα χρήσης του σιδηροδρόμου ειδικά για βαριά εμπορεύματα με προορισμό την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία , από ένα βαγόνι μέχρι συρμούς:

Πλεονεκτήματα:
Αποστολή μεγάλου βάρους εμπορευμάτων
Τακτικές αναχωρήσεις

Διαθέσιμος τύπος βαγονιών:

  • Κοινά
  • Ψυγεία
  • Μεταφοράς υγρών
  • Μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.