Τα τριάντα χρόνια στον τομέα του εκτελωνισμού και της διαμετακόμισης εμπορευμάτων, είναι η καθαρή απόδειξη ότι ο ΕΡΜΗΣ με το σύνολο των πτυχιούχων εκτελωνιστών του, αποτελεί στόχο συνεργασίας των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το μυστικό της επιτυχίας μας, είναι η μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε παραγγελίας/αποστολής, πριν αυτή πραγματοποιηθεί, ώστε να σας συμβουλεύσουμε ανάλογα, με αποτέλεσμα έναν ομαλό εκτελωνισμό, μέσα στο περιθώριο προκοστολόγησης που σας παρέχουμε.

Η εις βάθος γνώση της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας αποτελεί προοίμιο μίας σωστής συνεργασίας.

Για τον λόγο αυτό σας παραθέτουμε τις ακόλουθες συμβουλές:

  • Συμβουλευτείτε μας πάντοτε πριν από την παραγγελία/αποστολή των εμπορευμάτων σας, μειώνετε τα κόστη σας.
  • Εμπιστευτείτε μόνο τους ειδικούς. Η νομοθεσία που αφορά τα εισαγόμενα και εξαγόμενα φορολογούμενα εμπορεύματα μεταβάλλεται διαρκώς.
  • Η παραμικρή λεπτομέρεια κοστίζει. Πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι απαγορεύσεις, οι περιορισμοί, καθώς και οι προδιαγραφές των εμπορευμάτων για να συνταχθούν τα απαραίτητα έγγραφα και να αποφύγετε πιθανά πρόστιμα ή ποινές.
  • Εκτελωνίστε με ασφάλεια. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι κρατικοί έλεγχοι επαναλαμβάνονται και μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον παραλήπτη.
  • Επιχειρηματικές λύσεις. Χρησιμοποιήστε την επιχειρηματική τεχνολογία του ΕΡΜΗ για να απολαύσετε προηγμένες υπηρεσίες εισαγωγής – εξαγωγής και υποστήριξης. Με το προσαρμοσμένο λογισμικό, τον ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό, και τις Διαδικτυακές λύσεις, όχι μόνο θα συμβαδίσετε με τους ανταγωνιστές σας, αλλά θα τους ξεπεράσετε
  • Ζητήστε μας προσφορά για τους εκτελωνισμούς σας: Έτσι θα γνωρίζετε πως να κοστολογήσετε το εμπόρευμά σας και επιπλέον θα μπορείτε να ελέγξετε το τιμολόγιό μας μετά την έκδοσή του.