Ως εγκεκριμένοι από την ΙΑΤΑ πράκτορες (27 – 4 – 7093) και μέσω του παγκόσμιου δικτύου ανταποκριτών μας, έχουμε την δυνατότητα να αποστείλουμε και να παραλάβουμε για λογαριασμό σας οποιοδήποτε είδους εμπόρευμα σε/από οποιοδήποτε μέρος της Γής, για :

Τμηματικές φορτώσεις

 • Τιμολόγηση βάσει του πραγματικού βάρους και όγκου
 • Συχνές αφίξεις και αναχωρήσεις
 • Αξιόπιστος σχεδιασμός
 • Γρηγορότερες χρονικές επιδόσεις

Αναλογία βάρους/όγκου: 1 κυβικό μέτρο = 167 κιλά

 • Ο καλύτερος χρόνος ταξιδίου από όλα τα είδη μεταφοράς
 • Αποστολή μεγάλου όγκου και βάρους εμπορευμάτων
 • Απόλυτος έλεγχος πτήσης

Οι κυριότερες παροχές της εταιρίας μας είναι οι εξής:

 • Πλήρης παρακολούθηση και ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια αποστολής και παράδοσης των προϊόντων σας στον τελικό προορισμό.
 • Door-to-door, door-to-airport, airport-to-airport παραλαβές και παραδόσεις
 • Μαρκάρισμα, έλεγχος, καταμέτρηση εμπορευμάτων
 • Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων για τη μεταφορά των προϊόντων
 • Εκτελωνισμός και μεταφόρτωση εμπορευμάτων.
 • Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων.
 • Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων.
 • Ασφαλιστικές υπηρεσίες
 • Αξιόπιστο και αποτελεσματικό παγκόσμιο δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργατών.