Η ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ παρέχει την δυνατότητα χρήσης του σιδηροδρόμου ειδικά για βαριά εμπορεύματα με προορισμό την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία , από ένα βαγόνι μέχρι συρμούς:

Πλεονεκτήματα:
Αποστολή μεγάλου βάρους εμπορευμάτων
Τακτικές αναχωρήσεις

Διαθέσιμος τύπος βαγονιών:

  • Κοινά
  • Ψυγεία
  • Μεταφοράς υγρών
  • Μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων