28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Μεταφορά Εμπορευμάτων

Image 2708

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τη μεταφορά των εμπορευμάτων σας από και προς οποιαδήποτε χώρα και με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο.

Μπορούμε να μεταφέρουμε φορτία σε containers ολόκληρα η ομαδικά (groupage), χύμα , υπέρβαρα , επικίνδυνα και ογκώδη με πλοίο , τρένο , αεροπλάνο και φυσικά φορτηγό.

Είμαστε πιστοποιημένοι πράκτορες κατά ISO 2025 της IATA και μέλη του διεθνούς οργανισμού forwarders M T G .

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τις εισαγωγές και εξαγωγές των προϊόντων σας.

Το εξειδικευμένο τμήμα των μεταφορών, σας συμβουλεύει για την καταλληλότερη επιλογή, ώστε να μεταφέρετε τα προϊόντα σας με ασφάλεια και άμεσα στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Το εκτεταμένο δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργατών μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε άψογα τους πελάτες μας σε όλη την Ευρώπη.

Οι κυριότερες παροχές της εταιρίας μας όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές είναι οι παρακάτω:

  • Πλήρης παρακολούθηση και ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια αποστολής και παράδοσης των προϊόντων σας στον τελικό προορισμό
  • Door-to-door παραλαβές και παραδόσεις
  • Μαρκάρισμα, έλεγχος, καταμέτρηση εμπορευμάτων
  • Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων για τη μεταφορά των προϊόντων, είτε σε groupage (LTL), είτε σε full truck (FTL)
  • Εκτελωνισμός και μεταφόρτωση εμπορευμάτων
  • Μεταφορά προϊόντων μεγάλων μεγεθών, με συγκεκριμένη θερμοκρασία, καθώς και επικίνδυνων προϊόντων
  • Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
  • Συσκευασία και αποθήκευση εμπορευμάτων
  • Ασφαλή και οικονομική μεταφορά
  • Ασφαλιστικές υπηρεσίες . Αξιόπιστο και αποτελεσματικό παγκόσμιο δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργατών, το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται.
Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.